• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

Ondernemingsraden vinden het thema agressie en geweld belangrijk, maar hebben het slechts sporadisch op de agenda staan. Bovendien staat het onderwerp vrijwel nooit als autonoom thema op de agenda, zo blijkt uit onderzoek van CAOP.

Uit het onderzoek blijkt dat in bij de (semi)overheid 66 procent van de ondernemingsraden agressie en geweld een belangrijk thema vindt. In de marktsector is dat 40 procent. Dit verschil tussen sectoren zien we ook bij de vraag of ondernemingsraden het thema zelfstandig agenderen: in de overheids- of semi-overheidssector doet 55,7 procent dit, terwijl dit in de marktsector maar bij 32,9 procent van de ondernemingsraden het geval is.

Medezeggenschap is een belangrijke factor bij het stimuleren van werkgevers om hun arboverantwoordelijkheid te nemen. Daarom is vanuit het programma Veilige Publieke Taak aan CAOP gevraagd onderzoek te doen naar hoe het thema Veilige publieke taak door medezeggenschaps- en ondernemingsraden wordt opgepakt.

In 2014 had een derde van de werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld. Slachtoffers van agressie en geweld kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden. Agressie en geweld op het werk kost naar schatting 367 miljoen euro per jaar.

Bron: Redactie ORnet