• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een onafhankelijk erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en heeft hij een belangrijke rol bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie). Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten. Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. De bedrijfsarts staat als zodanig ingeschreven in het BIG-register. Dit geeft duidelijkheid over bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts.

Verplicht samenwerken bij verzuimbegeleiding, keuringen en onderzoek

Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

  • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden;
  • aanstellingskeuringen als het bedrijf die laat doen;
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

 

Privacy van de werknemer

De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de werknemer aan de werkgever geven. Hij mag de werkgever wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Een werknemer heeft altijd recht op inzage in zijn medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming van de werknemer.

Regels rondom aanstellingskeuringen

Soms moeten werkenden voor een nieuwe baan aan bijzondere medische eisen voldoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de fitheid van een persoon, het hebben van goede ogen of het testen van de psychische gesteldheid. De bedrijfsarts doet dan een aanstellingskeuring en gebruikt daarbij de leidraad Aanstellingskeuring.  Een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer keuren. De regels hiervoor volgen uit de Wet op de Medische Keuringen. Pas nadat de keuze is gemaakt voor een kandidaat, mag deze worden uitgenodigd voor een aanstellingskeuring. Al bij de werving voor de openstaande functie moet worden gemeld dat een keuring onderdeel uitmaakt van de procedure. Het besluit aanstellingskeuringen stelt ook eisen aan deze keuringen.

Bron: arboportaal.nl