• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

Menig OR maakt zich in het kader van het beleid rond psychosociale arbeidsbelasting (PSA) druk over de werkdruk en werkstress van de medewerkers. Doet de OR voldoende om dit binnen de OR ook te voorkomen? Ontdek het aan de hand van deze checklist.

 • Laat de OR zich niet gek maken door alles op te pakken wat op zijn pad komt, maar stelt hij bewust zijn prioriteiten?
 • Ziet de OR erop toe dat hij niet de problemen van medewerkers overneemt maar hen aanspoort of doorverwijst zodat zij het eerst zelf in de lijn proberen op te lossen?
 • Is de taakverdeling binnen de OR evenredig en duidelijk? Pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid?
 • Zijn het niet altijd dezelfde OR-leden die de lastige gesprekken in de overlegvergadering met de bestuurder moeten voeren?
 • Krijgen de OR-leden voldoende faciliteiten om het OR-werk uit te voeren en heeft dit geen negatieve effecten op de werkdruk binnen de eigen functie van de OR-leden?
 • Onderneemt de OR actie als een OR-lid aangeeft dat hij met de eigen leidinggevende of met collega’s problemen heeft over zijn OR-uren?
 • Is er voldoende persoonlijke aandacht voor OR-leden die zelf boventallig worden bij een reorganisatie waarover de OR zijn advies uitbrengt?
 • Ondersteunen de OR-leden elkaar waar nodig? Springen anderen bijvoorbeeld bij als een commissie aangeeft te veel onderwerpen op de actielijst te hebben?
 • Krijgen nieuwe OR-leden voldoende ondersteuning zodat zij zich snel zeker voelen om hun activiteiten als OR-lid op te pakken?
 • Heeft de OR een constructief contact met de bestuurder waarin beide partijen elkaar met respect behandelen en het op inhoud best oneens mogen zijn?
 • Onderneemt de OR actie als hij hoort dat OR-leden door de achterban op een nare manier worden aangesproken over de besluiten die de OR heeft genomen?
 • Staat de OR na het uitbrengen van een advies met grote gevolgen voor de medewerkers voldoende stil bij hoe de OR dit heeft ervaren? Kunnen de individuele OR-leden daarbij uitspreken hoe zij de periode persoonlijk hebben beleefd?
 • Worden conflicten binnen de OR zo snel mogelijk bespreekbaar gemaakt en wordt met elkaar naar oplossingen gezocht?
 • Geven de OR-leden elkaar voldoende complimenten en constructieve feedback?

Bron: Corry Oosterhoorn I ORnet

BijlageChecklist: Stress in de OR