• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie. De wettelijke taken van een preventiemedewerker en overige aandachtspunten worden in dit artikel verder toegelicht.

De preventiemedewerker

Elk bedrijf moet tenminste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven (tot maximaal 25 werknemers) mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

Taken preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  • Deze maatregelen mede uitvoeren.

Daarnaast kan de preventiemedewerker ook andere taken op zich nemen die met arbeidsomstandigheden te maken hebben, zoals het geven van voorlichting aan medewerkers over gezond werken of het onderhouden van contact met de arbodienst of bedrijfsarts.

RI&E

Iedere organisatie moet beschikken over een deugdelijke inventarisatie van de gevaren en risico’s. Voor kleine organisaties zijn basis-RI&E’s beschikbaar. Deze kan de preventiemedewerker uitstekend zelf uitvoeren. In grotere of complexere organisatie zal meer deskundige ondersteuning nodig zijn. De rol van de preventiemedewerker verschuift dan van zelfuitvoerend naar participerend. Maar hij voert wel de regie. Hij maakt een goede planning en is aanspreekpunt voor de externe deskundigen.
Vervolgens speelt de preventiemedewerker een belangrijke rol bij de follow-up van de RI&E. Hij vervult een coordinerende rol bij de totstandkoming van een plan van aanpak en bewaakt de uitvoering.

Overige aandachtspunten

  • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
  • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om deze functie binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
  • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
  • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
  • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

bron: www.arboned.nl