• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet aangenomen. De wijziging moet de arbodienstverlening verbeteren. Zo krijgt de OR instemmingsrecht op de aanstelling van de preventiemedewerker en wordt de adviserende rol van de bedrijfsarts versterkt.

De wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet gaan in per 1 juli 2017. Ondanks een eerder door de VVD aangetekend bezwaar tegen het uitbreiden van het instemmingsrecht van de OR is het voorstel dinsdag als hamerstuk afgedaan.

Het wetsvoorstel is gebaseerd op het uit 2014 stammende SER-advies ‘Betere zorg voor werkenden’.
Uitgangspunt van de wijziging van de Arbowet is het versterken van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, verbetering van de preventie in het bedrijf en verduidelijking van de (adviserende) rol van de bedrijfsarts. De werkgever moet afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een basiscontract. Daarmee krijgt de OR meer controle op het preventiebeleid.

De wetswijziging resulteert in de volgende maatregelen:

 • De OR krijgt instemmingsrecht op de aanstelling van de preventiemedewerker. De achterliggende gedachte is dat de werkgever daardoor beter zal beargumenteren welke taken de preventiemedewerker zal moeten vervullen.
 • De preventiemedewerker krijgt nu een in de wet geregeld recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts.
 • De adviserende rol van de bedrijfsarts krijgt meer nadruk. De bedrijfsarts moet eerder worden betrokken in het preventiebeleid, niet pas als er sprake is van verzuim.
 • Werknemers krijgen recht op een second opinion, als ze het niet eens zijn met de diagnose van de bedrijfsarts. In overleg met de werkgever kan een werknemer volgens minister Asscher hiervoor een onafhankelijke bedrijfsarts consulteren. Dat kan een werkgever in het basiscontract vastleggen.
 • De bedrijfsarts moet elke werkplek kunnen bezoeken.
 • In het door de werkgever af te sluiten basiscontract arbodienstverlening dient te zijn aangegeven welke wettelijk verplichte diensten tenminste worden afgenomen en op welke wijze de diensten beschikbaar zijn. Dat betreft de bestaande wettelijke taken voor de begeleiding bij ziekte, het toetsen van de RI&E, de aanstellingskeuringen en het aanbieden van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
 • In het basiscontract wordt ook de vrije toegang van de werknemer tot de bedrijfsarts of arbodienst opgenomen, evenals het recht van de werknemer op een second opinion.
 • Omschreven moet worden hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
 • Het basiscontract maakt duidelijk wat de gang van zaken is bij klachtenprocedures.
 • Het basiscontract moet ook minimumgaranties bieden met betrekking tot de professionaliteit van de arbodienstverlening.
 • Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om sancties op te leggen bij werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.

*De wetswijziging gaat in per 1 juli. Voor lopende contracten met arbodienstverleners geldt een overgangsperiode.

Bron: Ornet.nl