• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

Met preventief medisch onderzoek (PMO) kunt u het verzuim onder werknemers met psychische klachten, zoals stress, een burn-out en overspannenheid aanpakken. Werknemers hebben, na signalering van een verminderde gezondheid door het PMO, met name baat bij een bezoek aan de bedrijfsarts. Doordat 80% van de werknemers de adviezen van de bedrijfsarts opvolgt, neemt het verzuim af en de arbeidsproductiviteit toe.

Bij één op de drie mensen die arbeidsongeschikt zijn, blijken psychische klachten een rol te spelen. In het project Mental Vitality@work werd daarom onderzocht of een nieuwe aanpak voor werknemers met psychische klachten effect had op het ziekteverzuim en het functioneren van de werknemers. De onderzoekers gaven de werknemers van een ziekenhuis een online vragenlijst, waarbij ze na afloop persoonlijke feedback ontvingen op verminderd functioneren en psychische klachten. Vervolgens kreeg een deel van de deelnemers een uitnodiging voor een gesprek met de bedrijfsarts en een ander deel kreeg een uitnodiging om gebruik te maken van online zelfhulpprogramma’s.

80% volgt adviezen van bedrijfsarts op
De uitnodiging voor een bezoek aan de bedrijfsarts bleek het meest effectief. Van de werknemers die het bezoek aflegden, gaf 80% aan de adviezen te hebben opgevolgd. De arbeidsproductiviteit nam toe en het ziekteverzuim nam af. De werknemers bleken weinig gebruik te maken van de online zelfhulpcursussen. De cursus had wel een positieve uitwerking op de mentale fitheid (minder last van stress en problemen beter aankunnen), maar er werd geen afname van de psychische klachten gevonden. Uit andere onderzoeken is echter gebleken dat de zelfhulpmodules wel effectief zijn, maar misschien is het nodig om hierbij enige begeleiding voor de werknemers te regelen.

Hogere prioriteit voor bepaalde arbeidsrisico’s
Uw organisatie is wettelijk verplicht om de werknemers periodiek een gezondheidsonderzoek aan te bieden, maar de werknemers mogen zelf bepalen of ze eraan deelnemen. Na de uitvoering is het belangrijk dat er ook iets wordt gedaan met de resultaten. U kunt de uitkomsten op groepsniveau bestuderen en mogelijk blijkt dan dat u bepaalde arbeidsrisico’s een hogere prioriteit moet geven. Dit verwerkt u vervolgens in het arbobeleid. Vergeet niet dat de ondernemingsraad (OR) een hoop te zeggen heeft over het PMO en dat u ook samen met de OR een plan kan opstellen om deelname onder de werknemers te bevorderen.

Bron: arborendement 30 mei 2013