• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

Medewerkers stimuleren en motiveren

Woonzorg Nederland heeft de ambitie om haar medewerkers te stimuleren en te motiveren. Fazerelli begeleidt Woonzorg woonzorg-fazerelliNederland enerzijds in het reduceren van verzuim en anderszijds in het verhogen van de inzetbaarheid van medewerkers die niet verzuimen. De pro-actieve aanwezigheid van de bedrijfsarts en de casemanager wordt door de opdrachtgever hierbij als zeer prettig ervaren.

Woonzorg Nederland realiseert dat in de spreekkamer van de bedrijfsarts slechts de helft van het werk gedaan wordt. Het aanwezig zijn van de bedrijfsarts op de werkvloer is essentieel om zowel medewerkers als leidinggevenden vertrouwen te geven en te zorgen dat ze vrij bij de bedrijfsarts binnenlopen. En mocht een ‘verzuimde’ medewerker te ver weg wonen? Dan wordt er gebruik gemaakt van andere bedrijfsarten uit het netwerk van Fazerelli. Bovendien krijgen de leidinggevenden een workshop over regie op verzuim en samenwerking, met als doel goede afspraken te maken en verwachtingen helder te krijgen. Juist door niet alleen te focussen op afwezige medewerkers maar Woonzorg te ondersteunen op de volledige breedte, is er een reële daling van het verzuim te zien.

En dat in eigen regie van de klant. Oftewel, eigen regie zoals het bedoeld is!

Barbara Wonink: “ Het verzuim is binnen een half jaar behoorlijk gedaald, sinds de vernieuwde aanpak. Het contact met Rashied Bakthali, bedrijfsarts van Fazerelli en met Caroline de Lanoy, arbeidsdeskundig casemanager is laagdrempelig. Alle partijen (medewerker, leidinggevende en HRM) werken goed samen. Wij zijn heel blij dat we deze stap hebben gezet.
Wat de opvallende veranderingen in ons beleid zijn? Focus op wat een medewerker kàn (in plaats van niet kàn), de arbo-arts op locatie en – zoveel mogelijk – driegesprekken met arts, medewerker en leidinggevende. Ook de administratie is nauw betrokken bij het proces, zodat kleine foutjes in verzuimmeldingen snel worden opgespoord. Tevens is HRM nauw betrokken bij alle verzuimsituaties. Het doel voor 2017 is om de regie over het ziekteverzuim meer bij de lijnmanagers neer te leggen.”