• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

Brief Ministerie van Financiën

Beste meneer/mevrouw,

De handhaving van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018 of zolang het kabinet bezig is met de herijking van de arbeidswetgeving. Over deze periode worden geen boetes of naheffingen opgelegd. Dit is op 18 november in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

In deze brief wil ik u verder informeren over wat dit voor opdrachtgevers en zzp’ers betekent.

Onderzoek criteria uit arbeidswetgeving

Het afschaffen van de VAR, per mei 2016, heeft bij opdrachtgevers en zzp’ers voor onrust en onzekerheid gezorgd. Opdrachtgevers zijn niet meer – zoals in de tijd van de VAR – gevrijwaard van het betalen van loonheffingen als achteraf sprake was van loondienst. Opdrachtgevers en zzp’ers zijn nu samen verantwoordelijk voor de manier waarop zij samenwerken. De regels (arbeidswetgeving) die bepalen of u in loondienst bent of niet zijn niet veranderd. Wel is veel zichtbaarder geworden wanneer er volgens deze regels sprake is van loondienst.

Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de Wet DBA. Daarom gaat het kabinet samen met onder meer sociale partners de arbeidswetgeving onder de loep nemen. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst concreter of anders ingevuld kunnen worden. Het kabinet wil haast maken met het onderzoek en hoopt nog vóór een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Geen boetes of naheffingen tot in ieder geval 2018

Om dit proces de ruimte te geven gaat de Belastingdienst in ieder geval tot 1 januari 2018 of zolang het kabinet bezig is met de herijking van de arbeidswetgeving niet handhaven, tenzij zij een partij als kwaadwillend zien. Wie de Belastingdienst als kwaadwillend beschouwt leest u in de vragen en antwoorden in de bijlage bij deze brief.

Als een opdrachtgever een zzp’er inhuurt en de Belastingdienst achteraf constateert dat er sprake is van loondienst, zal de Belastingdienst geen naheffing, boetes en correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen. In dat opzicht kunnen opdrachtgevers dus met een gerust hart zaken doen met zzp’ers.

Als de Belastingdienst op een moment na 1 januari 2018 wel begint met handhaven en de implementatietermijn van de Wet DBA eindigt, wordt dit uiteraard op tijd en duidelijk aangegeven. De Belastingdienst handhaaft ook dan niet over de periode van 1 mei 2016 tot in ieder geval 1 januari 2018, de duur van de implementatieperiode.

Vervolg

Ik hoop dat u met deze brief meer duidelijkheid en zekerheid heeft over de Wet DBA. Zodra er meer bekend is over het herijken van de arbeidswetgeving wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Voor verdere vragen en antwoorden wijs ik u daarnaast graag op de vragen en antwoorden die als bijlage bij deze brief zijn toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

de staatssecretaris van Financiën,

Eric Wiebes

Lees hier de gehele brief inclusief bijlage: brief-ministerie-van-financien