• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

De meeste werknemers genieten van hun vakantie, maar sommige werknemers worden ziek. Hoe ga je om met medewerkers die ziek zijn voor hun vakantie of ziek worden op hun vakantie? Deze 6 weetjes moet je weten.

Je werknemer wordt ziek voor zijn vakantie

 • Kan en mag mijn zieke werknemer op vakantie?
  Je werknemer mag op vakantie, maar alleen als zijn re-integratie en/of herstel niet door de vakantie belemmerd wordt. Twijfel je? Vraag dan de bedrijfsarts om een oordeel hierover te geven.
 • Moet mijn zieke werknemer vakantiedagen inleveren?
  Vanaf 1 januari 2012 geldt dat als jouw werknemer ziek is, hij evenveel (wettelijke) vakantiedagen opbouwt als in een periode waarin hij niet ziek is. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen zieke of gezonde werknemers.
  Is jouw werknemer ziek en wil hij met vakantie? Dan moet hij hetzelfde aantal vakantie-uren opnemen als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook als hij tijdens zijn ziekte nog gedeeltelijk werkt.
  Toch kan je als werkgever niet zomaar wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte afschrijven. Zo duidelijk is het in de wet niet geregeld. Daarom houden we ons aan het volgende: geeft jouw werknemer schriftelijk akkoord? Dan kan je deze wettelijke vakantiedagen afschrijven. Geeft jouw werknemer geen akkoord? Dan kan je deze dagen niet afschrijven. Jij als leidinggevende zou de toestemming om met vakantie te gaan in dat geval kunnen weigeren.
 • Moet mijn zieke werknemer bovenwettelijke vakantiedagen inleveren?
  Voor eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of CAO staan dat jouw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt. Zijn er geen afspraken over gemaakt? Dan geldt het Burgerlijk Wetboek.Ook voor het afschrijven van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte geldt dat je dat alleen kunt doen als je schriftelijk toestemming hebt ontvangen van je werknemer of als je hierover bepaalde afspraken heeft gemaakt.

 

Je werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

 • Moet mijn werknemer zich ziekmelden als hij op vakantie is?
  Ja. Je werknemer moet zich zo snel mogelijk schriftelijk ziekmelden.
 • Moet mijn werknemer naar een dokter als hij ziek wordt tijdens zijn vakantie?
  Ja. Je werknemer moet jou een doktersverklaring kunnen overhandigen waarin staat wat de diagnose is, welk advies hij heeft gekregen en wat de verwachting is van de ziekteduur.
 • Moet mijn werknemer bij terugkomst naar de bedrijfsarts?
  Nee. Dat hoeft niet per se. Maar het is wel verstandig. De bedrijfsarts beoordeelt de gezondheidstoestand van jouw werknemer opnieuw. Ook brengt hij in kaart of dat iets betekent voor zijn werkzaamheden. Bovendien kan je op basis van de doktersverklaring of de verklaring van de bedrijfsarts vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden aangemerkt.Je begrijpt dat als jouw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie deze dagen gelden als ziektedagen en er geen vakantiedagen kunnen worden afgeschreven. Tenzij je werknemer dit toestemt. Maar dat zal hij natuurlijk niet doen, omdat hij niet van zijn vakantie heeft genoten.

 

Bron: assistverzuim.nl